Bouše, J.: Revize odborných podkladů navrhované CHKO Český les. Plzeň 1997

Procházka, Z.: Český les - Tachovsko, historicko-turistický průvodce č.2. Nakladatelství Českého lesa, Domažlice 1994

Procházka, Z. a Úlovec, J.: Hrady zámky a tvrze okresu Tachov - 1 až 3. Okresní muzeum v Tachově, Tachov 1988, 1990, 1991

Řepa, P.: Chráněná území tachovského okresu. Okresní muzeum v Tachově, Tachov 1981

Řepa, P.: Oblasti klidu okresu Tachov. Okresní muzeum v Tachově, Tachov 1985

Kolektiv: Český les - příroda a její budoucnost, sborník přednášek ze semináře 30.9. - 1.10. 1999 v Klenčí pod Čerchovem. Tiskárna foto & tisk Znamenaný Plzeň, Plzeň 1999

Kolektiv: Chodsko a Český les - turistický průvodce ČSSR. Olympia, Praha 1987

Atlas ČSSR. Geodetický a kartografický podnik v Praze, 1984

Turistická mapa: Český les - sever. Edice Klubu Českých turistů, 1998 a 2000

Turistická mapa: Český les - jih. Edice Klubu Českých turistů, 2000

Geografický místopisný slovník. Academia, Praha 1993