Přimda

Světce

Diana

Ostrůvek

Šelmberk

Zahájí

 

Světce

Světce jsou dnes součástí Tachova. Stával zde komplex kláštera, kostela a jízdárny. Klášter byl postaven v 17. století a po jeho zrušení Josefem II. v roce 1787 ho koupili Windischgrätzové a přestavěli na zámek. Dodnes je velmi dobře zachován a je využíván jako střední odborné učiliště. Kostel dostavěný roku 1700 zchátral a do dnešních dnů se dochovaly pouze zbytky obvodových zdí a jižní věž. Jízdárna pochází z doby romantismu a byla postavena kolem roku 1830. Po vídeňské jízdárně je druhou největší ve střední Evropě. V obvodových zdech jízdárny byly hostinské pokoje. Dnes se jízdárna rekonstruuje a prozatím je přístupná veřejnosti pouze v době konání koncertů, převážně vážné hudby, což není na překážku, protože její monumentalita vynikne nejlépe při pohledu z venku.

Jízdárna - Světce 10/2002