Červené trasy

Modré trasy

Zelené trasy

Žluté trasy

Naučné stezky

MAPA

 

1.      Vede z obce Žďár na místní hraniční přechod Výšina. Cestou míjí rezervaci Bučina u Žďáru a kříží červenou trasu. Je dlouhá zhruba 5 kilometrů.

2.      Do přírodního parku vstupuje za Tachovem, vede přes Světce a obec Mýto na hraniční přechod Pavlův Studenec - Bärnau. Délka trasy z Tachova je 15 kilometrů.

3.      Vede z Lesné přes osadu Ostrůvek na místní hraniční přechod Křížový kámen a má délku kolem 13 km. Cestou míjí přírodní rezervaci Farské bažiny a Křížový kámen. Na bývalém Zlatém potoce protíná červenou a ke konci vede podél vrchu Havran, který je nejvyšší v této části Českého lesa. Nedaleko Ostrůvku se nachází pozůstatky tvrze Šelmberk.

4.      Vede ze Staré Knížecí Huti na místní hraniční přechod Přední Zahájí. První třetinou kopíruje trasu naučné stezky a Pod Červeným vrchem se odpojuje a směřuje jižním směrem. Celková délka je 4 km. Chci Vás upozornit, že na turistické mapě Klubu Českých turistů z roku 2000 je tato trasa chybně vyznačena.

5.      Začíná u Starého Sedliště, do přírodního parku vstupuje v Novém Sedlišti a dále pokračuje podél hranice parku přes Labuť, Újezd pod Přimdou, Přimdu a končí v Třemešném. Celková délka je 21 km.