Červené trasy

Modré trasy

Zelené trasy

Žluté trasy

Naučné stezky

MAPA

 

1.      Tato trasa je hlavní páteří všech stávajících turistických tras. Vede přes celé sledované území podél státní hranice severojižním směrem a zpřístupňuje odlehlé lesy bývalého pohraničního pásma. Délka této části je zhruba 52 kilometrů. Do oblasti vstupuje na severu u obce Broumov a na jihu opouští oblast nedaleko obce Diana. Z velké části vede po zpevněných cestách, prochází velkým počtem zaniklých vesnic a potkává se se všemi ostatními turistickými trasami.