Základní údaje

Historie

Klima

Hydrologie

Fauna a flóra

 

 

Český les je horský masiv dlouhý zhruba 80 km, který tvoří přirozenou hranici mezi Českou Republikou a Německem. Pohoří leží v západní části Plzeňského kraje a nachází se na území bývalých okresů Cheb, Tachov a Domažlice. Zhruba uprostřed prochází Českým lesem dálnice D5, která vede z Prahy na hraniční přechod Rozvadov - Waidhaus. Od Šumavy je Český les oddělen nižší Všerubskou vrchovinou. Nejvyšším vrcholem je Čerchov, který se tyčí do nadmořské výšky 1042 m nedaleko Domažlic. Pohled z hradu Přimda na JIH. Celá oblast byla vyhlášena v roce 1990 oblastí klidu „Český les“, která byla po přijetí zákona o ochraně přírody a krajiny v roce 1992 přejmenována na Přírodní park Český les.

 

Podle geomorfologického členění patří toto území do Šumavské subprovincie, resp. Českoleské oblasti. Přírodní park pokrývá geomorfologický celek Český les a zasahuje do západní části Podčeskoleské pahorkatiny. Podle nadmořské výšky, geomorfologických poměrů a členitosti reliéfu se Český les člení na Dyleňský les, Přimdský les, Kateřinskou kotlinu a Čerchovský les.

 

Na území bývalého okresu Tachov se nachází pouze Přimdský les a KateřinskáPřimda od JZZ z Milířů u Svaté Kateřiny. kotlina. Na západě je oblast ohraničena státní hranicí s Německem, na severu a jihu hranicí bývalého okresu Tachov a na východě tvoří hranici Přírodního parku Český les linie obcí Broumov - Zadní Chodov - Chodský Újezd - Halže - Tachov - Studánka - Nové Sedliště - Přimda - Třemešné. Reliéf Českého lesa tvoří členitá vrchovina až plochá hornatina. Nadmořská výška se pohybuje v rozmezí 500 až 900 m nad mořem. Pohoří je téměř souvisle lesnaté s 80% převahou smrku. Nejvyšším vrcholem je Havran s nadmořskou výškou 894 m.