Základní údaje

Historie

Klima

Hydrologie

Fauna a flóra

 

Oblast Kateřinský potok u Sv. Kateřiny Českého lesa je po stránce vodohospodářské významná, neboť je důležitou pramennou  oblastí a zásobárnou vody díky četným rašeliništím. Územím také prochází Hlavní evropské labsko-dunajské rozvodí, které vstupuje na území ČR západně od Tachova, sleduje státní hranici jižním směrem na Tetřeví vrch, dále směřuje jihovýchodně na Přimdu a poté se stáčí k jihu, kde opouští území bývalého okresu.

Převážnou část území odvodňuje řeka Mže, která vzniká soutokem 2 pramenných potoků Reichenbadu a Steinbachu na území Bavorska. Hlavním levým přítokem je Hamerský potok, který odvodňuje severní částPřehrada Lučina z Obory Českého lesa a menší pravé přítoky ( Sklářský, Lužní, Brtný a Sedlišťský potok ) odvodňují střední část. Jižní východní část Českého lesa odvodňuje Bezděkovský potok ústící do Radbuzy a jižní západní část odvodňuje Kateřinský potok, který patří k povodí Dunaje a směřuje do Německa. Hlavní zásobárnou vody je přehradní nádrž Lučina, která je nepřístupná z důvodu ochrany pitné vody.