Základní údaje

Historie

Klima

Hydrologie

Fauna a flóra

 

Popisované území patří k několika klimatickým oblastem. Největší část zaujímá mírně teplá oblast MT1 s průměrným ročním úhrnem srážek 600 - 800 mm, průměrnou teplotou v lednu -3 až -5 °C, v červenci 16 až 17 °C a počtem letních dnů v roce 20 - 30. Nejvýše položená území spadají do chladné klimatické oblasti CH3. Nacházejí se ve střední části Českého lesa při západní hranici. Vyznačují se Ø ročním úhrnem srážek 800 - 1200 mm, Ø lednovou teplotou -3 až -6 °C, Ø červencovou teplotou 14 až 16°C a 10 - 30 letními dny v roce. Malé území v severní části Českého lesa při východní hranici spadá do mírně teplé oblasti MT2. Oblast je charakterizována Ø ročním úhrnem srážek 600 - 800 mm, Ø teplotou v lednu -2 až -5 °C, Ø teplotou v červenci 16 - 17 °C a 20 - 40 letními dny v roce. Nejmenší oblačnost bývá v září a největší koncem roku v listopadu a prosinci. Obecně lze říci, že zde jednoznačně převládají větry východního a západního směru. V létě převažují západní větry, které přinášejí srážky, a v zimě naopak větry východní, které jsou často velmi suché a studené.