Broumovská bučina

Tišina, Bučina u Žďáru

Pavlova huť

Ostrůvek

Křížový kámen

Farské bažiny

Podkovák

Prameniště Kateřinského potoka

Maršovy Chody

Na požárech

Přimda

Mílov

Diana

Jezírka u Rozvadova

 

Broumovská bučina

Výměra je 26,11 ha, Ø výška je 590 m n.m. Nachází se asi kilometr západně od obce Broumov. Rezervace chrání území s relativně původním vegetačním krytem, jehož druhová skladba se přibližuje přirozenému stavu květnaté bučiny. V přirozené skladbě dřevin se prosazují i klen, lípa a jeřáb. V bylinném patře se vyskytují i vzácné druhy rostlin ( např. starček hajní, netykavka velkokvětá ). Zvířena rezervace zahrnuje pouze běžné druhy. Rezervace je přístupná po lesních neznačených cestách.

Broumovská bučina