Broumovská bučina

Tišina, Bučina u Žďáru

Pavlova huť

Ostrůvek

Křížový kámen

Farské bažiny

Podkovák

Prameniště Kateřinského potoka

Maršovy Chody

Na požárech

Přimda

Mílov

Diana

Jezírka u Rozvadova

 

Ostrůvek

Výměra je 4,91 ha, výška je asi 750 m n.m. Rezervace leží 2 km SZ od osady Ostrůvek. Jedná se o oblast se smíšeným podhorským lesem a převládajícím bukem. Porost má pralesovitý charakter s velmi starými mohutnými stromy a se značnou příměsí smrku a jedle. Řídké bylinné patro obsahuje typická rostlinná společenstva, vyskytuje se zde i chráněná plavuň pučivá. Rezervace se rozkládá na svahu kopce, ze stran a ze shora je obklopena smrkovým lesem a v údolí na ni navazují podmáčené mlaziny. Rezervace je nepřístupná.