Broumovská bučina

Tišina, Bučina u Žďáru

Pavlova huť

Ostrůvek

Křížový kámen

Farské bažiny

Podkovák

Prameniště Kateřinského potoka

Maršovy Chody

Na požárech

Přimda

Mílov

Diana

Jezírka u Rozvadova

 

Farské bažiny

Výměra je 63,09 ha, výška je kolem 730 m n.m. Rezervace leží zhruba 3 km JZ od obce Lesná. Nachází se zde rašeliniště vrchovištního typu s rozsáhlým porostem borovice blatky. Jedná se o typickou ukázku rašeliniště s charakteristickým stromovím a trávovitým bylinným patrem. Lesní porost tvoří převážně smrk, borovice blatka, modřín a bříza. Rezervace se nachází u silnice vedoucí z Lesné do Staré Knížecí Huti před křižovatkou k osadě Ostrůvek.

Farské bažiny