Broumovská bučina

Tišina, Bučina u Žďáru

Pavlova huť

Ostrůvek

Křížový kámen

Farské bažiny

Podkovák

Prameniště Kateřinského potoka

Maršovy Chody

Na požárech

Přimda

Mílov

Diana

Jezírka u Rozvadova

 

Podkovák

Výměra je 4,78 ha, výška je zhruba 710 m n.m. Rezervace leží asi 2,5 km JZ od obce Lesná. Stejně jako v rezervaci Farské bažiny se zde nachází rašeliniště vrchovištního typu s porosty borovice blatky. Rezervaci protíná cesta, která je napojena na modrou turistickou značku vedoucí z Lesné směrem na jih.