Broumovská bučina

Tišina, Bučina u Žďáru

Pavlova huť

Ostrůvek

Křížový kámen

Farské bažiny

Podkovák

Prameniště Kateřinského potoka

Maršovy Chody

Na požárech

Přimda

Mílov

Diana

Jezírka u Rozvadova

 

Křížový kámen

Výměra je 19,23 ha, výška je 850 m n.m. Rezervace leží u státní hranice asi 5 km západně od osady Ostrůvek. Rezervace chrání přirozenou podmáčenou horskou smrčinu na rašeliništi. Lesní porost je tvořen převážně smrkem různého stáří s příměsí buku, jeřábu a jedle. K rezervaci se lze dostat po zelené turistické trase z Ostrůvku.

Křížový kámen