Broumovská bučina

Tišina, Bučina u Žďáru

Pavlova huť

Ostrůvek

Křížový kámen

Farské bažiny

Podkovák

Prameniště Kateřinského potoka

Maršovy Chody

Na požárech

Přimda

Mílov

Diana

Jezírka u Rozvadova

 

Tišina, Bučina u Žďáru

Tišina má výměru 11,75 ha, výška je asi 760 m n.m. Bučina zabírá plochu 13,08 ha, výška je 780 m n.m. Rezervace leží u státní hranice asi 5 km SZ od obce Žďár. Obě jsou tvořeny starými bukovými porosty s příměsí smrku a řídkým bylinným podrostem. Byl zde zaznamenán výskyt lýkovce jedovatého a stromy dosahují výšky až 25 metrů. Místy dochází k přirozenému zmlazení bukových porostů. Rulový podklad vystupuje na povrch v podobě skalek a suti. Tišina je nepřístupná, jelikož je obklopena smrkovým lesem, ale podél hranice rezervace Bučina vede zelená turistická trasa, která začíná ve Žďáru a směřuje na místní hraniční přechod Výšina.