Broumovská bučina

Tišina, Bučina u Žďáru

Pavlova huť

Ostrůvek

Křížový kámen

Farské bažiny

Podkovák

Prameniště Kateřinského potoka

Maršovy Chody

Na požárech

Přimda

Mílov

Diana

Jezírka u Rozvadova

 

Na požárech

Výměra je 78,88 ha, výška je kolem 650 m n.m. Tato národní přírodní památka leží na státní hranici 2 km jižně od obce Stará Knížecí Huť. Jedná se o vlhké až rašelinné louky s porosty ostřic. Z chráněných rostlinných druhů se zde vyskytuje například rosnatka okrouhlolistá nebo prha chlumní. V této lokalitě bylo nalezeno 59 druhů živočichů, převážně obratlovců a vyskytuje se zde i tokaniště tetřívka obecného. Podél severní hranice národní přírodní památky vede silnice z Nových Domků na Starou Knížecí Huť.