Broumovská bučina

Tišina, Bučina u Žďáru

Pavlova huť

Ostrůvek

Křížový kámen

Farské bažiny

Podkovák

Prameniště Kateřinského potoka

Maršovy Chody

Na požárech

Přimda

Mílov

Diana

Jezírka u Rozvadova

 

Mílov

Výměra je 1,5 ha, výška je asi 630 m n.m. Tato přírodní památka leží 0,5 km JZ od obce Přimda. Nachází se zde ohrožená společenstva svahového prameništního rašeliniště s neobvyklou botanickou druhovou skladbou.