Broumovská bučina

Tišina, Bučina u Žďáru

Pavlova huť

Ostrůvek

Křížový kámen

Farské bažiny

Podkovák

Prameniště Kateřinského potoka

Maršovy Chody

Na požárech

Přimda

Mílov

Diana

Jezírka u Rozvadova

 

Prameniště Kateřinského potoka

Výměra je 3,13 ha, výška je kolem 690 m n.m. Prameniště leží asi 2 km JV od obce Lesná. Jedná se o přírodní památku s prameništním rašeliništěm s vysokou hladinou spodní vody. Vyskytují se zde vysokostébelné louky s trvale zvýšenou vlhkostí. Lokality s tímto rostlinným společenstvem byly silně redukovány melioracemi a proto se jedná o vzácná společenstva. Podél přírodní památky vede polní cesta.