Broumovská bučina

Tišina, Bučina u Žďáru

Pavlova huť

Ostrůvek

Křížový kámen

Farské bažiny

Podkovák

Prameniště Kateřinského potoka

Maršovy Chody

Na požárech

Přimda

Mílov

Diana

Jezírka u Rozvadova

 

Přimda

Výměra je 33,22 ha, výška se pohybuje od 750 do 848 m n.m. Rezervace leží na kopci Přimda nad stejnojmennou obcí a na vrcholu stojí zřícenina hradu. Nachází se zde horské bučiny s příměsí smrku a některých dalších dřevin. Bylinné i křovinné patro je velmi chudé. Na suťových svazích jsou kamenná pole složená z větších balvanů a místy i z vyšší skalky. Díky častým námrazám jsou zde stromy nižší a jsou postiženy vrcholovými zlomy, což má za následek mnohdy bizardní tvary kmenů. V době, kdy hrad plnil obrannou funkci, byly svahy vykáceny. Po zániku hradu došlo k samovolnému zalesňování a z tohoto důvodu jsou porosty důležité při porovnávání přirozeného vývoje lesa.