Broumovská bučina

Tišina, Bučina u Žďáru

Pavlova huť

Ostrůvek

Křížový kámen

Farské bažiny

Podkovák

Prameniště Kateřinského potoka

Maršovy Chody

Na požárech

Přimda

Mílov

Diana

Jezírka u Rozvadova

 

Pavlova huť

Výměra je 37,72 ha, výška je zhruba 750 m n.m. Rezervace se nachází na státní hranici nedaleko bývalé Pavlovi Hutě. Jedná se o rozsáhlé, silně zamokřené rašelinné území. Lesní porost je tvořen převážně smrkem a borovicí. Na tomto nepříznivém stanovišti plní les vodoochrannou funkci. V blízkosti rezervace vede červená turistická trasa, ale rezervace není přístupná.