Broumovská bučina

Tišina, Bučina u Žďáru

Pavlova huť

Ostrůvek

Křížový kámen

Farské bažiny

Podkovák

Prameniště Kateřinského potoka

Maršovy Chody

Na požárech

Přimda

Mílov

Diana

Jezírka u Rozvadova

 

 

Zde najdete stručný popis přírodních rezervací a památek, které se na území přírodního parku nacházejí. Předem Vás chci upozornit, že žádná rezervace ani přírodní památka není oficiálně přístupná. Do některých se můžete podívat po lesních či zpevněných cestách, ty ale většinou vedou pouze po obvodu chráněného území. Osobně doufám, že tento nedostatek bude v budoucnu napraven.